Informacja ogólna

Pracownia Ekonomiki Energetyki wykonuje ekspertyzy, analizy i opracowania, prowadzi prace badawczo-wdrożeniowe oraz realizuje projekty międzynarodowe dotyczące ekonomicznych aspektów sektora energetycznego.

Tematyka pracowni obejmuje nastepujące zagadnienia:

  • bezpieczeństwo energetyczne,
  • rachunek kosztów i nowe kategorie kosztów stosowane w elektroenergetyce,
  • opracowanie bilansów i prognoz energetycznych rozwoju Polskiego sektora energii do 2050 r.,
  • rachunek ekonomiczny stosowany w elektroenergetyce,
  • finansowanie innowacyjnych technologii energetycznych,
  • rozwój energetyki odnawialnej w Polsce i krajach Unii Europejskiej,
  • koszty nośników energii i ich udział w kosztach produkcji przemysłowej oraz w wydatkach gospodarstw domowych,
  • ceny nośników energii.

Pracownia dysponuje zbiorami danych dotyczących sektora paliwowo-energetycznego, posiada procedury do obliczeń ekonomicznych oraz zbiór programów komputerowych przystosowanych do realizacji wymienionych zadań.

Kierownikiem Pracowni jest dr Hanna Bartoszewicz-Burczy.