Kontakt

Biuro Koordynacji Finansowej Projektów CENERG
01-330 Warszawa
ul. Mory 8, budynek A
e-mail: cenerg@ien.com.pl

p.o. Kierownik CENERG 
mgr Marta Ziółek
tel. 22 3451-451
marta.ziolek@ien.com.pl