Informacja ogólna

Biuro Koordynacji Finansowej Projektów CENERG jest jednostką działającą w ramach Instytutu Energetyki (IEn) w Warszawie, która pełni funkcję biura projektowego.

CENERG weryfikuje i wspiera poprawność realizacji projektów w Jednostce Centralnej Instytutu Energetyki, w szczególności od strony formalnej i finansowej. Rozpoznaje możliwości aplikowania w programach finansowania badań w Polsce i w Europie, a także pomaga zespołom Instytutu Energetyki w przygotowaniu wniosków projektowych od strony formalnej, administracyjnej i finansowej. Współpracuje też z instytucjami zarządzającymi, pośredniczącymi i wdrażającymi programy finansowania badań w Polsce i Europie.