Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Struktura / Pion Mechaniczny / Informacja ogólna

Informacja ogólna

Pracownia Diagnostyki Urządzeń Cieplnych Elektrowni zajmuje się pomiarami i analizą drgań maszyn wirnikowych, a w szczególności turbozespołów parowych. Działalność Pracowni obejmuje przede wszystkim:

  • pomiary drgań w trybie off-line (przy zastosowaniu przenośnych systemów pomiarowych) w szerokim zakresie częstotliwości;
  • analizę widmową drgań;
  • diagnozowanie jakościowe (identyfikacja i lokalizacja uszkodzeń i niesprawności na podstawie obserwowanych symptomów wibrodiagnostycznych);
  • diagnozowanie ilościowe (ocena stopnia zaawansowania ubytku żywotności, przede wszystkim układów przepływowych turbin);
  • ekspertyzy w przypadkach pogorszenia stanu dynamicznego maszyny;
  • szacowanie kryterialnych (bazowych i granicznych) poziomów drgań w szerokim zakresie częstotliwości;
  • ocenę zapasu żywotności na podstawie analiz trendów drgań.

W pracach badawczych stosowane są nowoczesne metody pozyskiwania informacji diagnostycznej, wykorzystujące symptomy ewolucyjne i statystyczne (ocena dyspersji i korelacji danych, metody oparte na rozkładzie względem wartości szczególnej (SVD), nowoczesne metody prognozowania z zastosowaniem statystyk elastycznych).

Kierownikiem Pracowni jest dr inż. Tomasz Gałka.