Kontakt

Pracownia Diagnostyki Technicznej i Modernizacji Urządzeń Energetycznych
02-981 Warszawa
ul. Augustówka 36, pok. 215, 216, 225
tel. 22 3451-128,

Kierownik Pracowni
Mgr inż. Dariusz Mężyk
Tel. 22 3451-128
dariusz.mezyk@ien.com.pl