Certyfikaty/akredytacje

Świadectwo Uznania Laboratorium wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

 

Nr Świadectwa Uznania LBU-132/27-18

Data uzyskania uznania: 5.03.2018 r.

Data ważności uznania: 4.03.2020 r.

 

Skrócony zakres akredytacji:

  • Badania ultradźwiękowe
  • Badania tensometryczne
  • Badania wizualne
  • Pomiary twardości metali
  • Pomiary długości