MDT - Pracownia Diagnostyki Technicznej i Modernizacji Urządzeń

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Augustyniak, M., Augustyniak, B., Jaworski, M., Mężyk, D.

Kalibracja i walidacja procedury Mathara za pomocą Metody Elementów Skończonych

Energetyka, 2015, 1, 21-26
2

Mężyk D.

Awaryjność obiektów energetycznych – obszary występowania uszkodzeń

XI Konferencja Naukowo – Techniczna „Projektowanie i Innowacje Remontowe w Energetyce” PIRE 2009
3

Mężyk D.

Badania naprężeń w materiale długo eksploatowanych rurociągów jako miernik wytężenia materiału

Instytut Energetyki, Warszawa 2011
4

Mężyk D.

Comparative measurements of the stress state in a power plant pipe using Barkhausen effect and Mathar`s techniques

7th International conference on Barkhausen noise and micromagnetic testing – Germany 2009 (współautorstwo)
5

Mężyk D.

Eksploatacyjne uwarunkowania bezpiecznej pracy rurociągów pary

Energetyka, 2014, 445-450
6

Mężyk D.

Energetyczne rurociagi wysokociśnieniowe-zagadnienia bezpiecznej  eksploatacji

Przegląd Spawalniczy, 2013, 12, 104-109
7

Mężyk D., Jaworski M.

Diagnozowanie stanu naprężeń w ementach konstrukcyjnych rurociągów za pomocą efektu Barkhausena

Energetyka, 2014, 8, 442-445
8

Mężyk D.

Kalibracja i walidacja procedury Mathara za pomocą MES

Energetyka, 2015, 1, 21-26
9

Mężyk D.

Magnetyczna ocena naprężeń w instalacjach rurociągowych z wykorzystaniem efektu Barkhausena

Przegląd Spawalnictwa, 2014, 5, 17-22
10

Mężyk D.

Możliwości zastosowania efektu Barkhausena jako metody badania naprężeń w rurociągach

XXII Forum Diagnostyki – Smardzewice 2011
11

Mężyk D.

Rola systemu zamocowań w eksploatacji rurociągów w obiektach energetycznych. Przyczyny uszkodzeń głównych rurociągów pary

Materiały konferencyjne IX Warsztaty Techniczne 2008
12

Mężyk D.

System diagnostyczny w nadzorze i eksploatacji wysokoprężnych instalacji energetycznych

Materiały konferencyjne IX Warsztaty Techniczne 2008
13

Mężyk D.

The role of visual inspections in the diagnostic process of power plants – use of industrial endoskopy

Control – International trade fair for quality assurance – Sttutgart 2009
14

Mężyk D.

Uwarunkowania pracy rurociągów wysokoprężnych wynikające z jakości systemu zamocowań

Materiały konferencyjne Projektowanie i Innowacje w Remontach Energetycznych, PIRE 2008
15

Mężyk D.

Zagadnienia trwałości materiałów konstrukcyjnych stosowanych na rurociągi pary pierwotnej w energetyce konwencjonalnej

38. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących KKBN 2009 (współautorstwo)
16

Mężyk D.

Zapewnienie bezpiecznej eksploatacji rurociągów energetycznych - modernizacje istniejących instalacji rurociągowych

X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna ELEKTROWNIE CIEPLNE – Bełchatów 2011
17

Mężyk D.

Zastosowanie badań wizualnych w procesie diagnostyki obiektów energetycznych - metody pomiarowe w endoskopii przemysłowej

4. Konferencja Naukowo - Techniczna. Diagnostyka Materiałów i Urządzeń Technicznych. Politechnika Gdańska 2012
18

Mężyk D.

Zastosowanie endoskopii przemysłowej w procesie badań wizualnych jako metody diagnostyki obiektów przemysłowych

Dozór Techniczny nr 3 Warszawa 2010
19

Mężyk D.

Zastosowanie materiałów konstrukcyjnych w instalacjach energetycznych i przemysłowych – kierunki rozwoju

Materiały konferencyjne X Warsztaty Techniczne 2009