Laboratoria

Stanowisko do badań twardości metodą dynamiczną

Wyposażenie stanowiska:

 • twardościomierz przenośny ROCKY Time HLN-11A
 • termometr elektroniczny (do monitorowania środowiska badań) Testo 174h

Stanowisko do badań ultradźwiękowych

Stanowisko przeznaczone jest do badań defektoskopowych i pomiarów grubości.

Wyposażenie stanowiska:

 • defektoskop ultradźwiękowy  Sitescan    240,
 • grubościomierz UNIPAN typ 545 LC,
 • termometr elektroniczny (do monitorowania środowiska badań) Testo 174h.

Stanowisko do badań wizualnych

Stanowisko przeznaczone jest do badania niedoskonałości kształtu oraz nieciągłości powierzchniowej zewnętrznej i wewnętrznej  złączy spawanych.

Wyposażenie stanowiska:

 • endoskop EVEREST XL PRO PLUS
 • endoskop EVEREST XL Go
 • spoinomierz Model S
 • termometr elektroniczny (do monitorowania środowiska badań) Testo 174h.

Stanowisko do pomiarów długości

Wyposażenie stanowiska:

 • mikrometr  o zakresie 200-300,
 • mikrometr  o zakresie 300-400,
 • mikrometr  o zakresie 400-500,
 • mikrometr  o zakresie 500-600,
 • mikrometr  o zakresie 600-700,
 • suwmiarka,
 • termometr elektroniczny (do monitorowania środowiska badań).

Stanowisko do badań tensometrycznych

Stanowisko przeznaczone jest do:

 • pomiarów tensometrycznych w temperatucze otoczenia
 • pomiarów tensometrycznych statycznych
 • pomiarów tensometrycznych dynamicznych
 • pomiaru siły

Wyposażenie stanowiska:

 • Esam Traveller plus ET plus 2016-s,
 • mostek tensometryczny MK,
 • mostek tensometryczny DMD20A,
 • termometr elektroniczny  (do monitorowania środowiska badań) Testo 174h.

Stanowisko do badań magnetycznych

Stanowisko przenaczone jest do oceny stanu naprężeń i badań materiałowych.

Wyposażenie stanowiska stanowi miernik natężenia efektu Barkhausena MEB-2c.