Certyfikaty/akredytacje

Świadectwo Urzędu Dozoru Technicznego Uznania Laboratorium

Nr Świadectwa Uznania LBU-064/27-16

Świadectwo Uznania Laboratorium ważne od 5.01.2016 r. (kontynuacja uznania laboratorium nr L-II-162/27 z dnia 15.03.2001)

Data ważności świadectwa: 05.03.2020 r.

Skrócony zakres usług:

  • Próba rozciągania metali
  • Próba udarności metali
  • Pomiary twardości metali
  • Badania metalograficzne
  • Próba pełzania metali
  • Badania wizualne
  • Pomiar naprężeń własnych
  • Badania tensometryczne