Referencje

Laboratorium Aparatury Pomiarowej wspópracuje z Głównym Urzędem Miar (GUM) i Okręgowymi Urzędami Miar (OUM-ami).

Laboratorium uczestniczy w międzylaboratoryjnych pomiarach porównawczych oraz wzorcuje aparaturę pomiarową dla przemysłowych laboratoriów jakościowych.

Laboratorium opiniowało projekty przepisów metrologicznych w dziedzinie pomiarów temperatury i było inicjatorem zmiany przepisów i norm dotyczących czujników termometrów oporowych.

Laboratorium jest członkiem organizacji POLLAB oraz współpracuje z organizacją POLSKIE FORUM ISO 9000. Do Klientów Laboratorium zaliczają się zarówno duże zakłady przemysłowe jak i małe firmy.