Oferta

Wzorcowanie w zakresie wielkości fizycznej: temperatura

Laboratorium oferuje wzorcowanie następujących urządzeń:

 • czujniki termometrów rezystancyjnych,
 • termoelementy i czujniki termoelektryczne,
 • termometry elektryczne i elektroniczne, w tym z funkcją rejestracji,
 • termometry manometryczne i bimetalowe,
 • termometry szklane cieczowe,
 • regulatory temperatury,
 • rejestratory temperatury,
 • przetworniki temperatury,
 • kalibratory temperatury,
 • wskaźniki temperatury,
 • symulatory temperatury,
 • komory termostatyczne i klimatyczne (m.in. cieplarki, suszarki, zamrażarki),
 • autoklawy,
 • piece laboratoryjne,
 • termostaty,
 • pirometry oraz kamery termowizyjne.
Wzorcowanie w zakresie wielkości fizycznej: wielkości elektryczne DC i m. cz.

Laboratorium wykonuje wzorcowanie następujących urządzeń:

 • multimetry cyfrowe,
 • amperomierze,
 • woltomierze,
 • watomierze,
 • rezystory wzorcowe,
 • rezystory regulowane,
 • zasilacze,
 • kalibratory,
 • mierniki cęgowe,
 • boczniki prądu stałego.
Wzorcowanie w zakresie wielkości fizycznej: ciśnienie

Laboratorium wykonuje wzorcowanie nastepujących urzadzeń:

 • ciśnieniomierze sprężynowe,
 • ciśnieniomierze sygnalizacyjne,
 • ciśnieniomierze elektroniczne,
 • przetwornik ciśnienia.
Wzorcowanie w zakresie wielkości fizycznej: wilgotność

Laboratorium wykonuje wzorcowanie następujących urządzeń:

 • higrometry punktu rosy,
 • higrometry,
 • termohigrometry,
 • psychrometry,
 • przetworniki wilgotności,
 • komory klimatyczne.
Pomiar temperatury i wilgotności na obiektach technologicznych (hale, magazyny)

Pomiar temperatury i wilgotności (m.in. mapowanie) na obiektach technologicznych (hale, magazyny, hurtownie farmaceutyczne).