Certyfikaty/akredytacje

Laboratorium Aparatury Pomiarowej posiada certyfikat laboratorium wzorcującego Polskiego Centrum Akredytacji nr AP 013

Akredytacja od: 03 września 1999 r.

Data ważności certyfikatu: 2 września 2019 r.

 

Dziedziny wzorcowań:

napięcie, prąd (DC) [7.01]
napięcie, prąd (AC) [7.02]
rezystancja (DC) [7.03]
moc (DC, AC) [7.09]
temperatura punktu rosy [14.01]
wilgotność względna [14.02]
ciśnienie [17.01]
termometria elektryczna [19.01]
termometria nieelektryczna [19.02]
termometria radiacyjna [19.03]

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AP 013