Oferta

W Laboratorium Urządzeń Rozdzielczych wykonywane są między innymi następujące badania:

 • próby obciążalności zwarciowej urządzeń i aparatury łączeniowej do 550 kV:
  - w obwodzie trójfazowym do 31,5 kA/3 s,
  - w obwodzie jednofazowym do 63 kA/2 s,
 • próby zdolności łączenia wyłączników, rozłączników i zestawów rozłączników z bezpiecznikami do 36 kV,
 • próby zdolności łączenia odłączników i uziemników do 550 kV,
 • próby zdolności łączenia wysokonapięciowych bezpieczników topikowych ograniczających i gazowydmuchowych do 24 kV,
 • badania odporności na łuk wewnętrzny rozdzielnic SN i stacji transformatorowych SN/nn,
 • próby zwarciowej wytrzymałości dynamicznej transformatorów rozdzielczych do 36 kV i specjalnych do 120 kV,
 • próby wytrzymałości zwarciowej ograniczników przepięć do 110 kV,
 • próby odporności na działanie łuku elektrycznego łańcuchów izolatorów do 420 kV,
 • próby wytrzymałości zwarciowej przekładników prądowych i kombinowanych do 145 kV,
 • próby odporności na zwarcie przekładników napięciowych i kombinowanych do 145 kV,
 • próby działania i trwałości mechanicznej rozłączników, zestawów rozłączników z bezpiecznikami, odłączników i uziemników,
 • próby mechaniczne  przekładników prądowych, napięciowych i kombinowanych,
 • próby odporności bezpieczników na wstrząsy,
 • próby odporności na uszkodzenie kabli SN (spike test),
 • próby wytrzymałości zwarciowej zespołów transformator-prostownik,
 • charakterystyki czasowo-prądowe bezpieczników topikowych ograniczających do 24 kV.