Prace badawczo-wdrożeniowe

Przykłady wykonywanych prac badawczo-wdrożeniowych:

 • Opracowanie wytycznych wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
 • Opracowanie wniosków o wydanie pozwoleń na emisję pól elektromagnetycznych ze stacji i linii
 • Badania pól elektromagnetycznych występujących w otoczeniu stacji bazowych różnych operatorów dla potrzeb BHP i ochrony środowiska
 • Badania diagnostyczne ograniczników przepięć zainstalowanych w stacjach 110/15 kV
 • Badania natężenia pola elektrycznego i magnetycznego 50 Hz oraz hałasu na terenie i w otoczeniu stacji 110/15 kV oraz 400/110 kV
 • Badania pól elektromagnetycznych występujących w otoczeniu radiotelefonów i radioprzemienników zainstalowanych na obiektach Tramwajów Warszawskich
 • Badania natężenia pola magnetycznego stałego oraz elektromagnetycznego na podstacjach trakcyjnych w Warszawie
 • Badania natężenia pola elektrycznego i magnetycznego stałego i 50 Hz na terenie i w otoczeniu stacji prądu stałego 450 kV  Słupsk
 • Opracowanie analizy oddziaływania na środowisko pola elektromagnetycznego linii 4-torowej 110/220/400 kV Plewiska-Kromolice oraz 2-torowej 400/110 kV Kromolice-Ostrów
 • Opracowanie analizy wyników badań i właściwości technicznych  ograniczników przepięć typu PEXLIM R, SBK 6/10.3-I do SBK 360/10.3-I oraz SBK 6/20.4-I do SBK 360/20.4-I, AZB, PEXLIM Q i PEXLIM P
 • Opracowanie raportów o oddziaływaniu na środowisko linii elektroenergetycznych 400 kV i 110 kV
 • Opracowanie raportów o oddziaływaniu na środowisko stacji elektroenergetycznych 220/110 kV oraz 110/15 kV
 • Opracowanie metodyki pomiarów pól elektromagnetycznych wielkiej częstotliwości w otoczeniu stacji bazowych telefonii komórkowej UMTS i pomiary przy stacjach bazowych
 • Opracowanie przeglądu ekologicznego dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Miłosna – Płock
 • Opracowanie opinii nt. oddziaływania pola magnetycznego od projektowanych kabli trakcyjnych i energetycznych zlokalizowanych w pobliżu ATRIUM SOUTH w rejonie ulic Jana Pawła II, Ciepłej i Pereca w Warszawie
 • Opracowanie metody badań diagnostycznych ograniczników przepięć pod napięciem sieciowym
 • Opracowanie zasad oceny stanu ograniczników przepięć na podstawie analizy zawartości harmonicznych w prądzie upływu
 • Opracowanie instrukcji ramowej pt. "Oddziaływanie obiektów i urządzeń elektroenergetycznych na środowisko"
 • Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko zadania rządowego "Budowa układu przesyłowego 400 kV Polska-Litwa" służącego realizacji ponadlokalnych celów publicznych
 • Analiza zaleceń międzynarodowych i uregulowań prawnych wybranych krajów dotyczących pól elektromagnetycznych