Certyfikaty/akredytacje

Pracownia Oddziaływań Środowiskowych i Ochrony Przeciwprzepięciowej Certyfikat
posiada certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 252.

Akredytacja od: 01.12.1999 r.

Data ważności certyfikatu: 31.12.2022 r.

 

 

Skrócony zakres akredytacji:

Kod identyfikacji dziedziny/obiektu badań
Dziedzina/obiekt badań:
A/5, A/13
Badania akustyczne i hałasu – obiekty budowlane (pomieszczenia), maszyny i wyposażenie
G/9
Badania dotyczące inżynierii środowiska – pole elektromagnetyczne, hałas w środowisku ogólnym, hałas
w pomieszczeniach

 

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 252