Kontakt

Laboratorium Maszyn Elektrycznych
01-330 Warszawa, ul. Mory 8, budynek C, pokoje 22÷26
tel.: 22 3451-366
       797-905-366
       22 836-79-40
fax: 22 836-79-40
       22 836-63-63

Kierownik Laboratorium
mgr inż. Marcin Biernacki
marcin.biernacki@ien.com.pl