Usługi

Badania laboratoryjne zabezpieczeń

Laboratorium wykonuje badania zabezpieczeń elektroenergetycznych w zakresie zgodnym z PN-EN 60255-6 z wyłączeniem badań odporności na wibracje i wstrząsy oraz badań kompatybilności elektroenergetycznej.

Na podstawie badań prowadzonych w Laboratorium, jak również na podstawie badań innych laboratoriów, Instytut Energetyki wydaje opinie o przydatności danych zabezpieczeń do stosowania w energetyce krajowej.

 

Badania eksploatacyjne

Laboratorium wykonuje badania eksploatacyjne zabezpieczeń i zjawisk zachodzących w systemie.

Przykładowe prace wykonywane w ostatnich latach:

 • Pomiary i badania po modernizacji zabezpieczeń ZAZ-GT bl. 12 w Elektrowni Bełchatów
 • Badanie charakterystyk napięciowych rozdzielni 6 kV i 0,4 kV w Ciepłowni Wola
 • Badanie przyczyn błędnego działania zabezpieczeń w polach silnikowych - Wodociągi Warszawskie
 • Badanie zapadów napięcia podczas uruchamiania silnika 3,15 MW - stacja Adamów
 • Badania okresowe zabezpieczeń generatora - Cukrownia Klemensów 
 • Badania okresowe zabezpieczeń generatora - Cukrownia Ropczyce

 

Prace projektowe i uruchomienia zabezpieczeń

Laboratorium wykonuje projekty modernizacji i wymiany zabezpieczeń. Oferuje też usługi w zakresie uruchamiania zabezpieczeń ze szczególnym wskazaniem na zabezpieczenia różnicowe.

Przykładowe prace z tego zakresu realizowane w ostatnim okresie:

 • Projekt modernizacji obwodów wtórnych transformatora 15/5,5 kV w EC Pruszków. Zainstalowanie zabezpieczeń CZAZ-T1 i RRTC-1.
 • Projekt modernizacji obwodów wtórnych transformatora 110/6 kV w Hucie Miedzi Głogów. Zainstalowanie zabezpieczenia różnicowego RRTC-1.
 • Uruchomienie zabezpieczeń CZAZ-T1 i RRTC-1 w EC Pruszków
 • Uruchomienie zabezpieczeń RRTC-1 w Hucie Miedzi Głogów
 • Uruchomienie zabezpieczeń RRTC-1 w Ciepłowni Wola

 

Analiza i koordynacja nastawień zabezpieczeń

Duże zakłady przemysłowe często mają problemy z pogodzeniem czułości i selektywności działania zabezpieczeń. Laboratorium oferuje rozwiązanie tego problemu.

W ostatnich latach między innymi zrealizowano następujące prace tego typu:

 • Obliczenia rozpływu prądów zwarciowych rozdzielni 6 kV potrzeb własnych i ogólnych Elektrowni Dolna Odra. Analiza nastawień zabezpieczeń rozdzielni 6 kV oraz transformatorów zasilających te rozdzielnie (praca wykonana wspólnie z Pracownią Automatyki Elektroenergetycznej).
 • Obliczenia zwarciowe dla aktualnego układu elektrycznego w EC Kawęczyn i analiza nastawień zabezpieczeń w rozdzielniach 6 kV
 • Koordynacja i nastawienia zabezpieczeń dla układu zasilania i rozdziału energii elektrycznej w IOS Elektrowni Łaziska

 

Analizy awarii i ekspertyzy

Analizy awarii wymagają rzetelnej i głębokiej wiedzy inżynierskiej, ponieważ pomimo rozpowszechnienia sprzętu rejestrującego, prawidłowe odtworzenie przebiegu awarii jest zazwyczaj trudne. Zachodzące w czasie awarii dodatkowe zjawiska, takie jak nasycanie się przekładników głównych, zniekształcenia układów wejściowych zabezpieczeń i układów rejestrujących utrudniają analizę. Laboratorium może uczestniczyć w analizowaniu awarii samodzielnie lub w ramach większych zespołów. Często w wyniku analizy awarii powstaje ekspertyza jak zapobiegać niekorzystnym zjawiskom. W ostatnim okresie Laboratorium uczestniczyło w analizowaniu między innymi następujących awarii:

 • Załączenie na opozycję faz bloku 360 MW w Elektrowni Bełchatów
 • Uszkodzenia transformatorów blokowych w Elektrowni Rybnik
 • Nieprawidłowe działanie zabezpieczenia różnicowego transformatora 110 kV/SN, pracującego z punktem gwiazdowym uziemionym, przy bliskim zwarciu doziemnym w sieci 110 kV poza strefą chronioną - STOEN
 • Błędne działania zabezpieczenia mocy zwrotnej - ANWIL Włocławek
 • Błędne działania zabezpieczeń w polu baterii kondensatorów - Ciepłownia Wola

 

Instrukcje eksploatacyjne

Laboratorium uczestniczy w opracowywaniu instrukcji dla energetyki - instrukcji badania  zakłóceń, instrukcji badań odbiorczych i instrukcji eksploatacji stacji. W odniesieniu do eksploatacji stacji są to instrukcje ramowe. Konieczność
opracowywania instrukcji szczegółowych wynika z kodeksu pracy jak również z systemu zapewnienia jakości ISO. Instytut Energetyki świadczy również usługi w zakresie opracowywania instrukcji szczegółowych na zlecenia zakładów energetycznych lub innych jednostek zainteresowanych tym tematem.

 

Naprawy i modernizacje zabezpieczeń

Laboratorium  dokonuje napraw i modernizacji zabezpieczeń analogowych.

W ostatnim okresie wykonano nastepujące modernizacje:

 • zespoły ZAZ-RIoK1 - zmiana wejść 5 A na wejścia 1A
 • zespoły ZAZ-LR1 - zwiększenie czułości progu napięciowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego kierunkowego z 15 V na 5 V.
 • przekaźniki RTEst-50 - zwiększenie czułości progu napięciowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego kierunkowego z 15 V na 5 V.

Wykonano też naprawy szeregu przekaźników, zabezpieczeń i urządzeń testujących. Między innymi:

 • moduły zespołów ZAZ - różne typy,
 • przekaźniki: ODR-2W, RIT-90, RTEst-50, RPZ-20, RPZ-2M,
 • regulatory napięcia: RNTH-3, RNTA-1,
 • urządzenia testujące: UT-GT3, WP-RTx25.

 

Szkolenia

Laboratorium prowadzi szkolenia w zakresie zabezpieczeń transformatorów, zabezpieczeń sieci średnich napięć i sprzętu do badania zabezpieczeń.