Oferta

Laboratorium Automatyki i Zabezpieczeń oferuje szereg produktów i usług obejmujących zabezpieczenia i testery zabezpieczeń urządzeń elektroenergetycznych oraz badania dopuszczające urządzenia do stosowania w energetyce, ekspertyzy i ocenę bezpieczeństwa energetycznego zakładów przemysłowych z uwzględnieniem funkcjonowania urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej.