Informacja ogólna

Laboratorium Automatyki i Zabezpieczeń (EAZ) prowadzi działania w zakresie układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej obejmujące:

  • badania nowych struktur urządzeń zabezpieczających,
  • opracowywanie nowych koncepcji zastosowania techniki mikroprocesorowej na potrzeby automatyki zabezpieczeniowej,
  • opracowywanie i wdrażanie do produkcji urządzeń do badania i kontroli automatyki zabezpieczeniowej.
  • opracowywanie, konstruowanie i krótkoseryjna produkcja nietypowych zabezpieczeń i sprzętu do badań elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej,
  • badania laboratoryjne i eksploatacyjne zabezpieczeń,
  • analizy i ekspertyzy dopuszczające urządzenia elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej do zastosowań w energetyce.

Zespół Laboratorium to doświadczona kadra naukowa i inżynierska.

Kierownikiem Laboratorium jest mgr inż. Emil Tomczak.