Kontakt

Zakład Procesów Cieplnych
02-981 Warszawa
ul. Augustówka 36
tel.: 22 3451 114
email: cpc@ien.com.pl

Kierownik Zakładu
dr inż. Tomasz Golec
tel.: 22 3451 418
tomasz.golec@ien.com.pl

Zastępca Kierownika Zakładu ds. Naukowych
dr inż. Bartosz Świątkowski
tel. 22 3451 441
 
Zastępca Kierownika Zakładu ds. Technicznych
mgr inż. Grzegorz Nehring
tel. 22 3451 447
 
Kierownik Labaratorium Badawczego Analizy Paliw
mgr inż. Beata Murlikowska
tel. 22 3451 456, 22 3451 104