Kontakt

Zakład Procesów Cieplnych
02-981 Warszawa
ul. Augustówka 36
tel.: 22 3451 114
email: cpc@ien.com.pl

Kierownik Zakładu
dr inż. Bartosz Świątkowski
tel. 22 3451 441

Zastępca Kierownika Zakładu ds. Badań i Rozwoju
dr inż. Jarosław Hercog
tel. 22 3451 106
 
Zastępca Kierownika Zakładu ds. Technicznych
mgr inż. Grzegorz Nehring
tel. 22 3451 447
 
Kierownik Labaratorium Badawczego Analizy Paliw
mgr inż. Beata Murlikowska
tel. 22 3451 456, 22 3451 104