Patenty

Lp Autor (autorzy) Tytuł patentu / zgłoszenia patentowego Typ patentu / zgłoszenia patentowego Rok Nr patentu
1 Stefanowicz-Pięta I. Sposób i instalacja badawczo-pomiarowa do ciągłej, wieloparametrowej analizy procesu niekatalitycznego i katalitycznego przetwarzania energetycznych paliw stałych oraz stanu zanieczyszczeń gazu poreakcyjnego tlenkami azotu, węgla, siarki Patent RP 2017 227136
2 Stefanowicz-Pięta I. Sposób i instalacja badawczo-pomiarowa do ciągłej wieloparametrowej analizy procesów przetwarzania i reformingu energetycznych paliw gazowych oraz stanu zanieczyszczeń gazu poreakcyjnego tlenkami azotu, węgla, siarki, chloru Patent RP 2017 226821
3 Świątkowski B., Golec T., Razum M., Kuczyński P. Sposób spalania biomasy jako paliwa podstawowego w kotle cieplnym jednostki wytwórczej energii elektrycznej o mocy do 50 MW Patent RP 2017 227844
4 Jewulski J., Stefanowicz-Pięta I. Sposób wytwarzania tlenku węgla ze zgazowanego rozdrobnionego węgla, biomasy lub odpadów energetycznych w reaktorze chemicznym Patent RP 2017 226475
5 Jewulski J., Ilmurzyńska J. Sposób i układ reaktora do wytwarzania gazu o wysokiej zawartości tlenku węgla ze zgazowania paliw stałych zawierających węgiel, zwłaszcza ze zgazowania węgla kamiennego, brunatnego, karbonizatorów, biomasy lub odpadów energetycznych Patent RP 2017 227133
6 Świątkowski B., Marek E., Golec T., Mazur S. Sposób oraz palnik energetyczny do spalania pyłu węglowego w strumieniu tlenu o wysokiej koncentracji Patent RP 2017 226476
7 Świątkowski B., Golec T., Szymczak J., Mazur S. Sterowany rozdzielacz paliwa pyłowego Patent RP 2017 226974
8 Świątkowski B., Golec T., Luśnia E., Stefański M., Podsiadło S. Sposób i instalacja do selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenków azotu NOX w energetycznych kotłach rusztowych Patent RP 2017 228360
9 Bocian P., Świątkowski B., Kuczyński P., Razum M., Podsiadło S., Golec T. Sposób i gazowy palnik energetyczny do spalania gazu niskokalorycznego o wysokiej temperaturze wlotowej Patent RP 2017 228776
10 Jóźwiak P., Kakietek S., Różalski D., Sokolik K., Stefański M. Komora pomiarowa do jednoczesnego pomiaru stężeń wielu składników medium gazowego zwłaszcza spalin energetycznych Zgłoszenie patentowe RP 2016 419387
11 Stefanowicz-Pięta I., Jewulski J. Reaktor gazowy do chemicznego zgazowania paliwa stałego w postaci węgla, biomasy lub odpadów energetycznych Patent RP 2016 224531
12 Razum M., Świątkowski B., Golec T., Glot B. Palnik energetyczny zwłaszcza strumieniowy do niskoemisyjnego spalania pyłu węglowego w kotłach energetycznych zasilanych tangencjonalnie Patent RP 2016 225711
13 Golec T., Świątkowski B., Kuczyński P., Ostap M., Kocioł energetyczny do spalania rozdrobnionej biomasy ze zmniejszonym żużlowaniem powierzchni ogrzewalnych Patent RP 2015 222039
14 Jewulski J., Skrzypkiewicz M., Obrębowski S. Stos węglowych ogniw paliwowych Patent RP 2015 222811
15 Jewulski J., Skrzypkiewicz M., Obrębowski S. Sposób i układ elektrochemicznej generacji energii elektrycznej w stosach stałotlenkowych zasilanych zwłaszcza paliwem węglowym Patent RP 2015 222812
16 Jewulski J., Kupecki J. Sposób rozruchu wysokotemperaturowych ogniw paliwowych Patent RP 2015 221792
17 Świątkowski B., Golec T., Razum M., Mazur S. Sposób i palnik wirowy do niskoemisyjnego współspalania rozdrobnionej biomasy z pyłem węglowym w kotle energetycznym Patent RP 2015 221934
18 Golec T., Świątkowski B., Bekta., Cichowlas Ł., Bocian P. Palnik pyłowy kotła grzewczego małej mocy do spalania sproszkowanej biomasy Patent RP 2015 224620
19 Golec T., Świątkowski B., Kuczyński P., Ostap M. Kocioł energetyczny do spalania rozdrobnionej biomasy ze zmniejszonym żużlowaniem powierzchni ogrzewalnych Patent RP 2015 222039
20 Remiszewski K., Ilmurzyńska J., Mrozik A. Sposób i gazogenerator do zgazowania biopaliwa zwłaszcza biomasy Patent RP 2014 219483