Witamy w Instytucie Energetyki

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce i jednocześnie w Europie Środkowej instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym podległym Ministerstwu Gospodarki.

Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane badania naukowe przyszłościowych technologii generacji energii, takich jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna.

Zespoły naukowe Instytutu aktywnie uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych Programów Ramowych, Programu Funduszu Badawczego Węgla i Stali i innych programów Unii Europejskiej. Instytut Energetyki realizuje też szereg projektów o zasięgu krajowym finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz prace wdrożeniowe dla przemysłu.

Instytut oferuje współpracę w tworzeniu i realizacji nowych projektów w kierunku rozwoju technologii energetycznych, a także wysokiej jakości ekspertyzy, badania i analizy techniczne na potrzeby sektora energetycznego.

Instytut Energetyki jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA.

Newsletter

Aktualności

Archiwum aktualności

Międzynarodowa XII Konferencja Kotłowa ICBT 2014

2014 / 10 / 28

W dniach 21-24 października 2014 w Szczyrku odbyła się Międzynarodowa XII Konferencja kotłowa ICBT 2014, w której wzięło udział około 500 przedstawicieli świata nauki i przemysłu. Impreza, będąca jednym z najważniejszych wydarzeń branży energetycznej w Polsce, odbywa się co 4 lata i skupia liczne grono specjalistów branżowych. Wśród uczestników byli także pracownicy Zakładu Procesów Cieplnych (CPC) i Zakładu Badań i Diagnostyki Materiałów (MBM) Instytutu Energetyki.

Więcej

Wyniki badań wytrzymałości kompozytowych izolatorów stacyjnych w Przeglądzie Elektrotechnicznym

2014 / 10 / 24

W październikowym numerze Przeglądu Elektrotechnicznego ukazał się artykuł pt. Nieznormalizowane wymagania i kryteria oceny kompozytowych wsporczych izolatorów stacyjnych do sieci 110 kV i 220 kV, którego autorami są prof. dr hab. inż. Jacek Wańkowicz, dyrektor Instytutu Energetyki i dr inż. Jerzy Bielecki (NZN). Artykuł jest zapisem referatu wygłoszonego na XII Ogólnopolskim Sympozjum Inżynieria Wysokich Napięć IW-2014 w Będlewie pod Poznaniem, które zorganizowała Politechnika Poznańska w dniach 25-27 maja 2014 r.

Więcej

XVII Ogólnopolska Konferencja Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce, Karpacz 2014

2014 / 10 / 23

W dniach 15-17 października 2014 w Karpaczu odbyła się XVII Ogólnopolska Konferencja Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce. Konferencja organizowana była przez Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEP przy współudziale firmy Schneider Electric. Jednym z członków Komitetu Organizacyjnego konferencji była dr inż. Sylwia Wróblewska (EAE), a materiały konferencyjne opublikowane zostały w specjalnym zeszycie wydanym przez Instytut Energetyki.

Więcej