Witamy w Instytucie Energetyki

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce i jednocześnie w Europie Środkowej instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym podległym Ministerstwu Gospodarki.

Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane badania naukowe przyszłościowych technologii generacji energii, takich jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna.

Zespoły naukowe Instytutu aktywnie uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych Programów Ramowych, Programu Funduszu Badawczego Węgla i Stali i innych programów Unii Europejskiej. Instytut Energetyki realizuje też szereg projektów o zasięgu krajowym finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz prace wdrożeniowe dla przemysłu.

Instytut oferuje współpracę w tworzeniu i realizacji nowych projektów w kierunku rozwoju technologii energetycznych, a także wysokiej jakości ekspertyzy, badania i analizy techniczne na potrzeby sektora energetycznego.

Instytut Energetyki jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA.

Newsletter

Aktualności

Archiwum aktualności

Seminarium naukowe Instytutu Energetyki

2014 / 10 / 20

W środę 15 października 2014 odbyło się pierwsze po wakacjach seminarium naukowe IEn. W trakcie seminarium zaprezentowane zostały dwie prace realizowane w ramach działalności statutowej Instytutu.

Więcej

Dr hab. inż. Tomasz Gałka, prof. IEn, zastępcą dyrektora IEn ds. naukowych

2014 / 10 / 15

Z dniem 1 października 2014 dr hab. inż. Tomasz Gałka, prof. IEn, objął obowiązki zastępcy dyrektora Instytutu Energetyki ds. naukowych.

Więcej

Nowy październikowy numer Newslettera CENERG

2014 / 10 / 13

Ukazał się październikowy dwudziesty dziewiąty numer Newslettera wydawanego przez Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG. W między innymi wybrane wiadomości na temat badań w zakresie rozwoju nowych technologii energetycznych w Polsce, w Europie i na świecie, informacja o zniesieniu w Australii podatku od emisji CO2,  nowości o systemie finansowania jednostek naukowych, przegląd aktualnych konkursów krajowych i międzynarodowych, a także kalendarz najbliższych wydarzeń dotyczących badań energetycznych.

Więcej