Witamy w Instytucie Energetyki

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce i jednocześnie w Europie Środkowej instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym podległym Ministerstwu Gospodarki.

Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane badania naukowe przyszłościowych technologii generacji energii, takich jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna.

Zespoły naukowe Instytutu aktywnie uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych Programów Ramowych, Programu Funduszu Badawczego Węgla i Stali i innych programów Unii Europejskiej. Instytut Energetyki realizuje też szereg projektów o zasięgu krajowym finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz prace wdrożeniowe dla przemysłu.

Instytut oferuje współpracę w tworzeniu i realizacji nowych projektów w kierunku rozwoju technologii energetycznych, a także wysokiej jakości ekspertyzy, badania i analizy techniczne na potrzeby sektora energetycznego.

Instytut Energetyki jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA.

Newsletter

Aktualności

Archiwum aktualności

Wesołych Świąt

2014 / 04 / 19

 
Wszystkim Pracownikom, Współpracownikom, Partnerom i Przyjaciołom
Radosnych Świąt Wielkiej Nocy
życzy
Dyrekcja Instytutu Energetyki

Więcej

Nowy projekt badawczy w Instytucie Energetyki: NewLoop

2014 / 03 / 18

Wniosek projektowy Instytutu Energetyki złożony w ramach konkursu 2013 CCS Call ogłoszonego przez Polsko-Norweską współpracę badawczą został rekomendowany do dofinansowania. Zgłoszony projekt badawczy pt.  Innovative Idea for Combustion of Solid Fuels via Chemical Looping Technology (akronim NewLoop) rozpocznie się w 2014 roku i będzie trwał 3 lata.

Więcej

Posiedzenie Komitetu Wykonawczego EERA w Brukseli

2014 / 02 / 27

W dniu 26 lutego 2014 w Brukseli odbyło się posiedzenie Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Instytutu Energetyki: prof. dr Jacek Wańkowicz, dyrektor IEn i dr inż. Andrzej Sławiński, kierownik CENERG.

Więcej