Witamy w Instytucie Energetyki

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce i jednocześnie w Europie Środkowej instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym podległym Ministerstwu Gospodarki.

Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane badania naukowe przyszłościowych technologii generacji energii, takich jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna.

Zespoły naukowe Instytutu aktywnie uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych Programów Ramowych, Programu Funduszu Badawczego Węgla i Stali i innych programów Unii Europejskiej. Instytut Energetyki realizuje też szereg projektów o zasięgu krajowym finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz prace wdrożeniowe dla przemysłu.

Instytut oferuje współpracę w tworzeniu i realizacji nowych projektów w kierunku rozwoju technologii energetycznych, a także wysokiej jakości ekspertyzy, badania i analizy techniczne na potrzeby sektora energetycznego.

Instytut Energetyki jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA.

Newsletter

Aktualności

Archiwum aktualności

Jubileuszowa konferencja w ZIAD Bielsko-Biała S.A.

2014 / 08 / 18

Dnia 9 lipca 2014 w ZIAD Bielsko-Biała S.A. odbyła się konferencja z okazji 40-lecia działalności w zakresie doskonalenia zawodowego kadr energetyki. W trakcie konferencji przedstawiono najnowsze tendencje i wymagania jakościowe dotyczące doskonalenia zawodowego pracowników energetyki. Konferencja połączona była ze zwiedzaniem poligonu prac pod napięciem i laboratoriów szkoleniowych ZIAD Bielsko-Biała S.A. W konferencji wziął udział prof. Jacek Wańkowicz, dyrektor Instytutu Energetyki.

Więcej

Spotkanie Komitetu Wykonawczego EERA w Lizbonie

2014 / 08 / 01

W dniach 2-3 lipca 2014 w Lizbonie miało miejsce kolejne spotkanie Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance  EERA. Spotkanie poświęcone było strategicznym działaniom EERA po nadaniu stowarzyszeniu osobowości prawnej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Instytutu Energetyki – dyrektor  prof. Jacek Wańkowicz, członek Komitetu Wykonawczego i dr Andrzej Sławiński, przedstawiciel IEn do Komitetu Wykonawczego.

Więcej

Monografia „Efektywność energetyczna w wybranych krajach UE, USA oraz w Polsce (trendy zmian, mechanizmy i instrumenty polityki)”

2014 / 06 / 18

Nakładem Instytutu Energetyki ukazała się monografia „Efektywność energetyczna w wybranych krajach UE, USA oraz w Polsce (trendy zmian, mechanizmy i instrumenty polityki)”. Autorem monografii jest dr inż. Zygmunt Parczewski, adiunkt w Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG IEn.

Więcej