Witamy w Instytucie Energetyki

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce i jednocześnie w Europie Środkowej instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym podległym Ministerstwu Gospodarki.

Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane badania naukowe przyszłościowych technologii generacji energii, takich jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna.

Zespoły naukowe Instytutu aktywnie uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych Programów Ramowych, Programu Funduszu Badawczego Węgla i Stali i innych programów Unii Europejskiej. Instytut Energetyki realizuje też szereg projektów o zasięgu krajowym finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz prace wdrożeniowe dla przemysłu.

Instytut oferuje współpracę w tworzeniu i realizacji nowych projektów w kierunku rozwoju technologii energetycznych, a także wysokiej jakości ekspertyzy, badania i analizy techniczne na potrzeby sektora energetycznego.

Instytut Energetyki jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA.

Newsletter

Aktualności

Archiwum aktualności

Seminarium naukowe Instytutu Energetyki

2015 / 01 / 23

Dnia 21 stycznia 2015 miało miejsce pierwsze w nowym roku seminarium Instytutu Energetyki. W trakcie seminarium prezentowane były wyniki realizacji zadań statutowych Instytutu realizowanych przez Zakład Procesów Cieplnych (CPC), Zakład Badań i Diagnostyki Materiałów (MBM) i Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu (OTGiS).

Więcej

Instalacja trój-generacyjna oparta na stosie ogniw SOFC w oczyszczalni ścieków w Turynie

2015 / 01 / 16

Badawcza instalacja trójgeneracyjna oparta na stosie ogniw SOFC skonstruowana w ramach projektu SOFCOM została zainstalowana w oczyszczalni ścieków w Turynie we Włoszech. Jest to druga największa w Europie oczyszczalnia ścieków i największa instalacja we Włoszech tego typu. Instytut Energetyki (Zakład Procesów Cieplnych) w ramach projektu SOFCOM opracował koncepcję, przeprowadził badania i dostarczył palnik tlenowy, stanowiący jeden z kluczowych elementów instalacji badawczej. 

Więcej