Witamy w Instytucie Energetyki

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce i jednocześnie w Europie Środkowej instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym podległym Ministerstwu Gospodarki.

Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane badania naukowe przyszłościowych technologii generacji energii, takich jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna.

Zespoły naukowe Instytutu aktywnie uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych Programów Ramowych, Programu Funduszu Badawczego Węgla i Stali i innych programów Unii Europejskiej. Instytut Energetyki realizuje też szereg projektów o zasięgu krajowym finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz prace wdrożeniowe dla przemysłu.

Instytut oferuje współpracę w tworzeniu i realizacji nowych projektów w kierunku rozwoju technologii energetycznych, a także wysokiej jakości ekspertyzy, badania i analizy techniczne na potrzeby sektora energetycznego.

Instytut Energetyki jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA.

Newsletter

Aktualności

Archiwum aktualności

VII Konferencja Remonty i Utrzymanie Ruchu w Energetyce

2014 / 11 / 24

W dniach 18-19 listopada 2014 w Licheniu odbyła się VII Konferencja Remonty i Utrzymanie Ruchu w Energetyce. Tematyka konferencji obejmowała  szerokie spektrum zagadnień - od inwestycji po modernizacje i problemy utrzymania ruchu w warunkach starzejących się mocy wytwórczych i ograniczeń stawianych energetyce węglowej. Oddział OTC Instytutu Energetyki w Łodzi po raz siódmy objął konferencję patronatem naukowym, a w konferencji wzięli udział dr inż. Jacek Karczewski, dyrektor OTC Łódź i dr inż. Tomasz Golec, kierownik Pionu Cieplnego IEn.

Więcej

Seminarium naukowe Instytutu Energetyki

2014 / 11 / 22

Dnia 19 listopada 2014 odbyło się kolejne seminarium naukowe Instytutu Energetyki. W seminarium wziął udział dr inż. Krzysztof Piotrowski, pracownik naukowy IHP – Instytutu Innovations for High Performance Microelectronics z Frankfurtu nad Odrą (Niemcy), który przedstawił referat prezentujący prace badawcze IHP. Przedstawione zostały też dwa referaty Oddziału Gdańsk IEn dotyczące dynamicznej obciążalności linii elektroenergetycznych oraz narzędzi obliczeniowych z zakresu optymalizacji pracy sieci elektroenergetycznej.

Więcej