Witamy w Instytucie Energetyki

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce i jednocześnie w Europie Środkowej instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym podległym Ministerstwu Gospodarki.

Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane badania naukowe przyszłościowych technologii generacji energii, takich jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna.

Zespoły naukowe Instytutu aktywnie uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych Programów Ramowych, Programu Funduszu Badawczego Węgla i Stali i innych programów Unii Europejskiej. Instytut Energetyki realizuje też szereg projektów o zasięgu krajowym finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz prace wdrożeniowe dla przemysłu.

Instytut oferuje współpracę w tworzeniu i realizacji nowych projektów w kierunku rozwoju technologii energetycznych, a także wysokiej jakości ekspertyzy, badania i analizy techniczne na potrzeby sektora energetycznego.

Instytut Energetyki jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA.

Newsletter

Aktualności

Archiwum aktualności

Monografia „Efektywność energetyczna w wybranych krajach UE, USA oraz w Polsce (trendy zmian, mechanizmy i instrumenty polityki)”

2014 / 06 / 18

Nakładem Instytutu Energetyki ukazała się monografia „Efektywność energetyczna w wybranych krajach UE, USA oraz w Polsce (trendy zmian, mechanizmy i instrumenty polityki)”. Autorem monografii jest dr inż. Zygmunt Parczewski, adiunkt w Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG IEn.

Więcej

Konferencja „Projektowanie, diagnostyka i remonty eksploatowanych elementów kotłów i rurociągów pracujących w warunkach pełzania”

2014 / 06 / 14

W dniach 5 i 6 czerwca 2014 roku w hotelu „Niemcza SPA” w Niemczy odbyła się konferencja pt. „Projektowanie, diagnostyka i remonty eksploatowanych elementów kotłów i rurociągów pracujących w warunkach pełzania” organizowana przez Urząd Dozoru Technicznego Oddział we Wrocławiu. W konferencji udział wzięli pracownicy Zakładu Badań i Diagnostyki Materiałów IEn, którzy zaprezentowali referat pt. „Badania połączeń spawanych w praktyce diagnostycznej Instytutu Energetyki”. Autorami prezentacji byli Marcin Maternicki, Marek Rusiniak, Jacek Grodzicki i Krzysztof Romaniuk.

Więcej

Uroczystość z okazji sześćdziesięciolecia Instytutu Energetyki

2014 / 06 / 13

W dniu 12 czerwca 2014 w Hali Wysokich Napięć Instytutu Energetyki miała miejsce uroczystość z okazji sześćdziesięciolecia Instytutu. W uroczystości wzięło udział wielu znakomitych gości, a wśród nich prof. Włodzisław Duch, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Jerzy Majchrzak, dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki, którzy złożyli gratulacje z okazji jubileuszu Instytutu. O współpracy Instytutu z European Energy Research Alliance EERA mówił Salvatore Amico Roxas, przedstawiciel sekretariatu EERA i biura ENEA w Brukseli.

Więcej