Witamy w Instytucie Energetyki

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce i jednocześnie w Europie Środkowej instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym podległym Ministerstwu Gospodarki.

Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane badania naukowe przyszłościowych technologii generacji energii, takich jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna.

Zespoły naukowe Instytutu aktywnie uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych Programów Ramowych, Programu Funduszu Badawczego Węgla i Stali i innych programów Unii Europejskiej. Instytut Energetyki realizuje też szereg projektów o zasięgu krajowym finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz prace wdrożeniowe dla przemysłu.

Instytut oferuje współpracę w tworzeniu i realizacji nowych projektów w kierunku rozwoju technologii energetycznych, a także wysokiej jakości ekspertyzy, badania i analizy techniczne na potrzeby sektora energetycznego.

Instytut Energetyki jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA.

Newsletter

Aktualności

Archiwum aktualności

Dyrektor Instytutu Energetyki wśród sygnatariuszy aktu powołania European Energy Research Alliance EERA

2014 / 04 / 22

Dnia 8 kwietnia 2014 prof. Jacek Wańkowicz, dyrektor Instytutu Energetyki, podpisał w Brukseli akt powołania European Energy Research Alliance EERA, jako instytucji posiadającej osobowość prawną. Stowarzyszenie EERA istnieje od roku 2008, ale dotychczas działało bez umocowania prawnego.

Więcej

Nowy projekt badawczy w Instytucie Energetyki: NewLoop

2014 / 03 / 18

Wniosek projektowy Instytutu Energetyki złożony w ramach konkursu 2013 CCS Call ogłoszonego przez Polsko-Norweską współpracę badawczą został rekomendowany do dofinansowania. Zgłoszony projekt badawczy pt.  Innovative Idea for Combustion of Solid Fuels via Chemical Looping Technology (akronim NewLoop) rozpocznie się w 2014 roku i będzie trwał 3 lata.

Więcej

Posiedzenie Komitetu Wykonawczego EERA w Brukseli

2014 / 02 / 27

W dniu 26 lutego 2014 w Brukseli odbyło się posiedzenie Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Instytutu Energetyki: prof. dr Jacek Wańkowicz, dyrektor IEn i dr inż. Andrzej Sławiński, kierownik CENERG.

Więcej