Witamy w Instytucie Energetyki

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce i jednocześnie w Europie Środkowej instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym podległym Ministerstwu Gospodarki.

Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane badania naukowe przyszłościowych technologii generacji energii, takich jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna.

Zespoły naukowe Instytutu aktywnie uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych Programów Ramowych, Programu Funduszu Badawczego Węgla i Stali i innych programów Unii Europejskiej. Instytut Energetyki realizuje też szereg projektów o zasięgu krajowym finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz prace wdrożeniowe dla przemysłu.

Instytut oferuje współpracę w tworzeniu i realizacji nowych projektów w kierunku rozwoju technologii energetycznych, a także wysokiej jakości ekspertyzy, badania i analizy techniczne na potrzeby sektora energetycznego.

Instytut Energetyki jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA.

Newsletter

Aktualności

Archiwum aktualności

Listopadowy numer Newslettera CENERG

2014 / 11 / 20

Ukazał się listopadowy trzydziesty numer Newslettera wydawanego przez Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG. W Newsletterze między innymi nowości na temat rozwoju energetyki jądrowej, informacje o działaniach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwo Wyższego, przegląd aktualnych konkursów krajowych i międzynarodowych, a także kalendarz najbliższych wydarzeń dotyczących badań energetycznych.

Więcej

Nowe publikacje pracowników Zakładu Procesów Cieplnych IEn

2014 / 11 / 14

Pracownicy Zakładu Procesów Cieplnych IEn uczestniczyli w tym roku w konferencjach międzynarodowych w Maladze (Hiszpania) i w Pradze (Czechy), w czasie których prezentowali wyniki swoich prac badawczych dotyczących problemów katalizy w zastosowaniach do ogniw paliwowych. Referaty zostały opublikowane w materiałach obu konferencji.

 

Więcej

Konferencja NIDays 2014 w Warszawie

2014 / 11 / 13

Dnia 29 października 2014 w hotelu Marriott w Warszawie odbyła się konferencja NIDays 2014. Wydarzenie to jest co roku organizowane przez firmę National Instruments. Ma ono na celu prezentację najnowszych rozwiązań i trendów z dziedziny pomiarów, automatyki i inteligentnych systemów sterowania i naboru danych. W konferencji uczestniczyło wielu przedstawicieli środowiska technicznego i naukowego, a w programie znalazły się prezentacje wygłaszane przez specjalistów z całego świata. Aktywny udział w konwencji wzięli przedstawiciele Instytutu Energetyki.

Więcej