Witamy w Instytucie Energetyki

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce i jednocześnie w Europie Środkowej instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym podległym Ministerstwu Gospodarki.

Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane badania naukowe przyszłościowych technologii generacji energii, takich jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna.

Zespoły naukowe Instytutu aktywnie uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych Programów Ramowych, Programu Funduszu Badawczego Węgla i Stali i innych programów Unii Europejskiej. Instytut Energetyki realizuje też szereg projektów o zasięgu krajowym finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz prace wdrożeniowe dla przemysłu.

Instytut oferuje współpracę w tworzeniu i realizacji nowych projektów w kierunku rozwoju technologii energetycznych, a także wysokiej jakości ekspertyzy, badania i analizy techniczne na potrzeby sektora energetycznego.

Instytut Energetyki jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA.

Newsletter

Aktualności

Archiwum aktualności

Spotkanie finalne projektu SENERES

2014 / 08 / 31

W dniu 29 sierpnia 2014 w Warszawie odbyło się spotkanie końcowe projektu Sustainable Energy Research and Development Centre SENERES. W spotkaniu wzięła udział przedstawicielka Komisji Europejskiej, oficer naukowa projektu p. Ralitsa Atanasowa, partnerzy zagraniczni projektu, przedstawiciele Advisory Board oraz zespół realizujący projekt w IEn.

Więcej

Szkolenie weryfikatorów badających i opiniujących sprawozdania przedsiębiorstw energetycznych występujących o uzyskanie świadectw pochodzenia z kogeneracji

2014 / 08 / 29

W dniach 6-7 listopada 2014 r. Instytut Energetyki organizuje szkolenie dla weryfikatorów opiniujących prawidłowość danych zawartych w sprawozdaniu rocznym przedsiębiorstw energetycznych występujących o uzyskanie świadectw pochodzenia z kogeneracji. Szkolenie obejmuje 16 godzin wykładów z ww. zakresu tematycznego i będzie zakończone egzaminem testowym.

Więcej

Warsztaty projektu FC-District

2014 / 08 / 22

W dniu 20 sierpnia 2014 w sali konferencyjnej Instytutu Energetyki w Warszawie odbyły się warsztaty projektu FC-DISTRICT New CHP network technologies for energy efficient and sustainable districts (www.ieninnowacje.pl) współfinansowanego ze środków 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej. Organizatorami warsztatów byli Instytut Energetyki oraz koordynator projektu Mostostal Warszawa.

Więcej